Dr. Giovanni Piredda

+43 5572 792 7202
giovanni.piredda@fhv.at

V0 07

Giovanni Piredda, Laserablation, Josef Ressel Zentrum