Beschreibung einzelner Lerneinheiten (ECTS-Lehrveranstaltungsbeschreibungen) pro Semester

Studiengang: Master Betriebswirtschaft: Business Process Management
Studiengangsart: FH-Masterstudiengang
Berufsbegleitend



Sommersemester 2022
Wintersemester 2021
Sommersemester 2021
Wintersemester 2020